× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna - Zakład Psychiatryczno-Psychologiczny

Informacje o komórce

Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego

Poradnia psychologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

41-274 65 50
Hutnicza 2/ A
27-200 Starachowice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1